Κατά τη σύσκεψη της 14ης Μαΐου έγινε η συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου του Α.Σ. Ηλεκτρούπολης για την περίοδο 2018-2020 ως ακολούθως :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Γεώργιος Σάκος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Ευάγγελος Γκλάβας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ Ιωάννης Κώτσης
ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ Χρήστος Κανδύλης
ΓΕΝ. ΕΦΟΡΟΣ Χρήστος Γιαλαμάς
ΜΕΛΟΣ Ιωάννης Τουλιάτος
ΜΕΛΟΣ Πέτρος Αλεξάκης
ΜΕΛΟΣ Πέτρος Λούδης
ΜΕΛΟΣ Πρέκας Γεώργιος